MENY

 Information

 Tjänster

 Prislista

 Beställning/bokning

 Kontakt

 Hem
Vi utför  
  • Radonmätning, både indikerande och årsmedelsberäknade
    medelst spårfilmsmätning i enlighet med SSI:s ( Statens Strålskyddsinstitut ) och Boverkets föreskrifter.
  • Gammamätning för fastställande om s.k. blåbetong eller annat radonutsöndrande byggmaterial ingår i byggnaden
  • Vattenradonmätning vid egen borrad brunn
  • Utredning och sanering vid konstaterat förhöjda värden


Genomskärning av hus
 ©Ramsa AB Tel: 0910-78 12 41 epost: info@ramsa.se
©Illustrationer och production av macke.se