MENY

 Information

 Tjänster

 Prislista

 Beställning/bokning

 Kontakt

 Hem Ramsa AB
 Bladgatan 213
 931 58 Skellefteå
 Tel 0910 781241
 Mob 070 6244847
Välkommen till Ramsa AB  

Vill Du ha hjälp med att åtgärda problem med radon i Din inomhus-luft?
Vi utför:

  • Radonmätning, både indikerande och årsmedelsberäknade medelst spårfilmsmätning i enlighet med SSI:s (Statens Strålskyddsinstitut ) och Boverkets föreskrifter..
  • Gammamätning för fastställande om s.k. blåbetong eller annat radonutsöndrande byggmaterial ingår i byggnadenq Vattenradonmätning vid egen borrad brunn
  • Utredning och sanering vid konstaterat förhöjda värden
Radongas med dess radondöttrar skapar ohälsa genom koncentration i inandningsluften. Det är när dessa sönderfaller, i närhet av oskyddade celler, som risk, för cellförändringar och därav orsakade skador föreligger. Man beräknar att ca 500 människor dör i lungcancer varje år p.g.a. förhöjda radonvärden i sin inomhusmiljö- det är ungefär lika många som dör i trafiken varje år.

Genomskärning av hus
 ©Ramsa AB Tel: 0910-78 12 41 epost: info@ramsa.se
©Illustrationer och production av macke.se